22 Cze 2015

Liczba gmin z nową wersją aplikacji EMUiA wzrosła do 928

Z nowej wersji aplikacji EMUiA może już korzystać 928 gmin. Pobierz załącznik i sprawdź czy Twoja gmina może korzystać z nowej wersji aplikacji EMUiA.

Przypominamy, żeby korzystać z nowej wersji aplikacji EMUiA gmina, która już zawarła porozumienie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, nie musi ponownie podpisywać porozumienia.


Ponadto, jeżeli maja Państwo potrzebę dodania nowego/usunięcia/zmiany użytkownika aplikacji proszę wypełnić wniosek o dodanie nowego użytkownika i wysłać na wskazany we wniosku adres. Pobierz wniosek.