01 lut 2016

Szanowni Państwo w nawiązaniu do wpisu z dnia 23 GRUDNIA 2015 z przyjemnością informujemy, aplikacja EMUiA została zaktualizowana o nowe funkcjonalności. Poniżej wyszczególnione zostały niektóre zmiany w aplikacji EMUiA. Szczegółowy wykaz zmian jest zawarty w Komunikacie po zalogowaniu się do aplikacji EMUiA.

  • Automatyczny eksport danych emuia do formatu ESRI Shapefile. Użytkownik administrator gminny może skonfigurować automatyczny eksport danych emuia do formatu SHP.eksportDoSHP
  • Rozbudowana zakładka Rejestr. Z poziomu zakładki Rejestr jest możliwość pobierania i aktualizowania dokumentów powiązanych np. z punktem adresowym, ulicą czy miejscowością.

 ZakladkaRejestr

  • Domyślne szablony dla raportów. W aplikacji EMUiA jest możliwość definiowania domyślnych szablonów dla dowolnego raportu dostępnego w aplikacji EMUiA. W każdym miejscu aplikacji, gdzie wymagane jest wybranie szablonu dokumentu, jest wczytywany wybrany domyślny szablon dla danego rodzaju raportu.

SzablonDomyslny

 

Read More