Usługa aktualizacji bazy PRG

Usługa aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) umożliwia przekazywanie danych z ewidencji miejscowości ulic i adresów do PRG zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Dostęp do usługi aktualizacji jest możliwy z wykorzystaniem Virtual Private Network (VPN) albo z wykorzystaniem certyfikatu bezpieczeństwa wystawionego przez Główne Centrum Certyfikacji Geoportal świadczące usługi certyfikacyjne zgodne ze standardem X.509 v3. W celu uzyskania dostępu do wersji testowej lub produkcyjnej usługi aktualizacji proszę postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 2 wytycznych dot. aktualizacji bazy danych PRG. Pobierz wytyczne v 2.07

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    W przypadku pytań zapraszamy Państwa do poszukania odpowiedzi tutaj. Jeżeli nie znajdziecie Państwo odpowiedzi prosimy o kontakt z wypełniając formularz lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 532 25 35 lub 22 532 25 36.