Ochrona danych osobowych

W poniższych linkach zamieszczone zostały informacje wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie zbiorów danych osobowych, których Główny Geodeta jest administratorem.

Dane użytkowników aplikacji do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

Uczestnicy szkoleń z zakresu aplikacji do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów

Seminaria promocja – Teryt 3

Wsparcie Gmin – Teryt 3

Dane użytkowników Modułu SDI

Sprawozdanie GUGiK-6.0