19 lut 2021
Informujemy, że Sprawozdanie GUGiK-6.00 nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 w związku, z czym od bieżącego roku nie ma obowiązku przekazywania do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informacji statystycznych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Read More