20 Lut 2020
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 3  rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju gminy mają obowiązek przekazywać do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowe lub zmienione dane ewidencji dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej.

Poniżej można pobrać załączniki, w których publikujemy dotychczas wykonane aktualizacje bazy PRG przez gminy. 

Pobierz aktualny wykaz aktualizacji PRG

Pobierz wykaz aktualizacji PRG za rok 2017
 

Pobierz wykaz aktualizacji PRG za rok 2016

Read More

13 Lut 2020

W związku z umieszczeniem w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, sprawozdania GUGiK-6.00 w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów, ujętego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2103), poniżej  podany jest link do sprawozdania.


Przejdź do formularza sprawozdania

Potwierdzeniem poprawnie wypełnionego sprawozdania będzie komunikat: „Dziękujemy za wypełnienie sprawozdania. Państwa odpowiedzi zostały poprawnie zapisane w bazie.” 

Pobierz objaśnienia do sprawozdania GUGiK-6.00

Pobierz objaśnienia dot. pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia sprawozdania dla użytkowników aplikacji EMUiA opracowanej przez GUGiK

Read More