29 gru 2015
Informujemy, że w zakładce Pomoc udostępniliśmy Państwu nowe materiały szkoleniowe  z aplikacji EMUiA – filmy instruktażowe. Każdy z pięciu filmów zawiera inne zagadnienia dot. aplikacji. Zachęcamy Państwa do zobaczenia wszystkich filmów. Mamy nadzieję, że przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z aplikacji.  


Read More

23 gru 2015

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że już niedługo zaktualizujemy aplikację EMUiA o nowe funkcjonalności. Poniżej wyszczególnione zostały niektóre zmiany w aplikacji EMUiA. Szczegółowy wykaz zmian będzie zawarty w Komunikacie po zalogowaniu się do aplikacji EMUiA.

  • Automatyczny eksport danych emuia do formatu ESRI Shapefile. Użytkownik administrator gminny będzie miał możliwość skonfigurowania automatycznego eksportu danych emuia do formatu SHP.eksportDoSHP
  • Rozbudowana zakładka Rejestr. Z poziomu zakładki Rejestr będzie możliwość pobierania i aktualizowania dokumentów powiązanych np. z punktem adresowym, ulicą czy miejscowością.

 ZakladkaRejestr

  • Domyślne szablony dla raportów. W aplikacji EMUiA będzie możliwość definiowania domyślnych szablonów dla dowolnego raportu dostępnego w aplikacji EMUiA. W każdym miejscu aplikacji, gdzie wymagane jest wybranie szablonu dokumentu, będzie się wczytywać wybrany domyślny szablon dla danego rodzaju raportu.

SzablonDomyslny

 

Read More