17 maj 2024

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3  rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju gminy mają obowiązek przekazywać do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowe lub zmienione dane ewidencji dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej.

Poniżej można pobrać załączniki, w których publikujemy dotychczas wykonane aktualizacje bazy PRG przez gminy. 

Pobierz aktualny wykaz aktualizacji PRG

Pobierz wykaz aktualizacji PRG za rok 2017 

Pobierz wykaz aktualizacji PRG za rok 2016

Read More

14 cze 2016
Poniżej przedstawiony został schemat przepływu danych wprowadzanych do bazy danych adresowych. Jak widać dane adresowe mają wielu odbiorców, z których jednym z najważniejszych są służby ratunkowe, w tym m.in. straż pożarna oraz ratownictwo medyczne. Dlatego tak ważne jest, aby dane w rejestrach adresowych były aktualne, kompletne i wiarygodne.

Infografika_przeplyw danych_GUGiK

Read More