25 maj 2015

W związku z wdrażaniem nowej wersji Aplikacji EMUiA, główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje dla gmin serię bezpłatnych szkoleń. Podczas zajęć warsztatowych nabędziecie Państwo wiedzę i praktyczne umiejętności na temat korzystania z wdrażanej wersji Aplikacji. Organizator szkoleń zapewnia uczestnikom indywidualne stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, certyfikat (pod warunkiem ukończenia szkolenia), wyżywienie w postaci obiadu oraz poczęstunku w trakcie dwóch przerw kawowych. Podczas szkoleń nie zabraknie także konkursów z nagrodami.

Dotychczasowe szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż cenią sobie oni szczególnie kompetencję prowadzących oraz ich zaangażowanie. W ocenie ankietowanych instrukcja obsługi aplikacji jest przystępna i odpowiednia. Ponadto wysoko oceniony został punkt dotyczący możliwości zdobycia nowej wiedzy. Podkreślana była także odpowiednia dostępność informacji przed szkoleniem oraz jakość otrzymanych materiałów dydaktycznych.

Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza w systemie rejestracji uczestników. Rejestracji należy dokonać dla każdego uczestnika. W przypadku pytań należy kontaktować się pod adresem: rekrutacja@szkolenia-aplikacja.pl lub pod numerem telefonu +48 12 295 08 25 wew. 108.


20150504

20150417

Read More