Banner - Każdy adres jest ważny

Każdy adres jest ważny

Sprawdź dlaczego ewidencja adresowa ma znaczenie

Ikona - Każdy adres jest ważny
Dane adresowe mają znaczący wpływ wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich informacji mielibyśmy olbrzymie problemu z codziennym funkcjonowaniem. Służby ratownicze miałyby trudności ze zlokalizowaniem miejsca wypadku, kurier nie dotarłby do nas z paczką, a w nawigacji musielibyśmy podać współrzędne aby odszukać punkt na mapie. Nie wspominając już o tym, że mielibyśmy problem z wytłumaczeniem gdzie mieszkamy…
Dalej
Banner - Służby ratownicze
Banner - Służby ratownicze

Służby ratownicze

Dane adresowe gromadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów zasilają bazy, z których korzystają polskie służby ratownicze. Dzięki dostępowi do informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, tym samym czas oczekiwania poszkodowanego na pomoc, skracany jest do minimum. Dokładność i aktualność danych odgrywa tu kluczową rolę.

Regularne aktualizowanie przez urzędy gmin danych adresowych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów pozwala na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez służby porządku publicznego i systemu ratownictwa. Sprawne i szybkie dotarcie do celu objętego zagrożeniem przez pogotowie ratunkowe czy jednostki straży pożarnej ma ogromne znaczenie i zdecydowanie zwiększa szansę na uratowanie komuś życia lub ochronę mienia. Dlatego też każdy pojawiający się w danym obszarze nowy adres powinien znaleźć się w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Poprawne adresy w bazie danych pozwolą ograniczyć niebezpieczeństwo związane ze zbyt długim oczekiwaniem na pomoc.

Dalej
Banner - Producenci aplikacji
Banner - Producenci aplikacji

Użytkownicy aplikacji mobilnych

Dane adresowe wykorzystywane są również przez firmy zajmujące się m.in. produkcją aplikacji nawigacyjnych. Aby ich produkty były precyzyjne i prowadziły zawsze pod wskazany przez nas adres, producenci muszą mieć dostęp do aktualnych danych adresowych. Największą wiarygodność mają urzędowe dane adresowe gromadzone przez urzędy gmin na poziomie lokalnym w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na poziomie centralnym w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (zbiór ten jest aktualizowany na podstawie danych przekazywanych przez gminy).

Wiarygodność danych adresowych jest zatem bardzo istotna z punktu widzenia użytkowników nawigacji GPS. W celu uniknięcia utrudnień – między innymi takich, które towarzyszyły bohaterowi jednemu z naszych spotów – należy zadbać o wprowadzanie do ewidencji miejscowości, ulic i adresów poprawnych danych. Żeby dotrzeć do obranego celu w krótkim czasie i bez zbędnych komplikacji, ważne jest tworzenie i systematyczne uzupełnianie ww. ewidencji. Kompletność, dokładność i wiarygodność – to przymioty, które zachęcać będą użytkowników aplikacji nawigacyjnych do korzystania z konkretnych rozwiązań jeśli tylko dane w nich zawarte będą rzetelne.

Dalej
Banner - Doręczanie przesyłek
Banner - Doręczanie przesyłek

Doręczanie przesyłek

Liczba wysyłanych przez nas listów i przesyłek rośnie z każdym miesiącem. Tempo wzrostu rynku w tym sektorze usług zawiera się w przedziale 10-15 % rocznie. Na taki stan rzeczy ogromny wpływ mają m.in. tak popularne dziś zakupy internetowe. Dziś czas to nie tylko pieniądz, ale i zadowolony klient. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkowałby chaosem przy dostarczaniu przesyłek. Kurierzy i listonosze mieliby problemy ze znalezieniem odpowiednich adresów. Szczególnie w przypadku nowych osiedli, domów i biur.

Dzięki dostępowi do aktualnych danych adresowych, nie tylko można uratować komuś życie, ale także wykonywać rzetelnie swoją pracę i pozyskiwać zaufanie zadowolonych klientów. Żeby uniknąć sytuacji, w której znalazł się bohater naszego spotu zatytułowanego „Pilna dostawa” i móc budować pozytywne relacje między doręczycielami przesyłek a ich odbiorcami, konieczne jest regularne aktualizowanie danych adresowych w ewidencji miejscowości ulic i adresów.