25 maj 2018

RODO – Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z wejściem w dn. 25 maja br. unijnych przepisów, które wprowadzają spójne zasady ochrony danych osobowych dla całej UE. W zakładce ZASADY UDOSTĘPNIANIA opublikowane zostały informacje dotyczące przetwarzanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii danych osobowych w związku ze wspieraniem gmin przy prowadzeniu rejestru adresowego.

Zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii danych osobowych w związku ze wspieraniem gmin przy prowadzeniu rejestru adresowego.