02 Cze 2015

Rozpoczęcie wdrożenia nowej wersji aplikacji EMUiA

Informujemy, że od dnia 30 maja br. rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pozwoli to Państwu na sprawne przejście z obecnie użytkowanej wersji aplikacji EMUiA, do jej nowej wersji.

Co się zmieni?

Wpisując adres dotychczasowej aplikacji EMUiA tzn. https://emuia.gugik.gov.pl zostaną Państwo przekierowani na nową stronę startową aplikacji. Z tego miejsca będą Państwo mogli zalogować się do dotychczasowej wersji aplikacji bądź, po przeprowadzonym wdrożeniu, do nowej wersji aplikacji EMUiA.
logowanie
Na nowej stronie startowej umieściliśmy również informację o terminach wdrożenia aplikacji dla poszczególnych gmin, znajdziecie je Państwo w zakładce WDROŻENIA. Ponadto w trosce o zapewnienie Państwu jak najwyższego komfortu pracy, na stronie będziemy zamieszczać aktualne informację dotyczące aplikacji. Mamy nadzieję iż serwis stanie się niejako „punktem informacyjnym”, pomocnym w prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów w Państwa gminie.  

Podstawowe informacje o wdrożeniu

  1. Aby wywołać nową wersję aplikacji będzie się Państwo posługiwać dotychczasowym adresem czyli https://emuia.gugik.gov.pl;
  2. Po Państwa stronie nie ma potrzeby instalowania żadnego nowego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Mozilla Firefox;
  3. Zalogowanie do nowej wersji aplikacji będzie możliwe na podstawie dotychczasowych loginów i haseł;
  4. Wszystkie dotychczasowe dane, dokumenty, wprowadzone przez Państwa warstwy plikowe, Web Map Service, Web Feature Service, zostaną przeniesione do bazy danych nowej wersji aplikacji;
  5. Po wdrożeniu nowej wersji aplikacji NIE będą Państwo mieli możliwości logowania się do dotychczasowej wersji aplikacji EMUiA.

Kiedy dokładnie nastąpi wdrożenie?

Terminy wdrożeń dla poszczególnych województw podane są na nowej stronie startowej w zakładce WDROŻENIA. Przed rozpoczęciem wdrożenia nowej wersji aplikacji w Państwa gminie każdy użytkownik aplikacji zostanie wcześniej poinformowany o tym fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zakończonym pomyślnie procesie wdrożenia zostanie wysłany kolejny e-mail informujący o tym, że proces wdrożenia zakończył się i mogą Państwo korzystać z nowej wersji aplikacji. W przypadku niepowodzenia wdrożenia również zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową z podaniem terminu kolejnego wdrożenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pod numerem telefonu 22 532 25 36