Często zadawane pytaniaJeżeli otrzymałem nowe dane logowania do VPN to czy na te dane będę mógł wywołać poprzednią wersję usługi?
Tak. Nowy profil VPN zapewnia dostęp do poprzedniej produkcyjnej wersji usługi. Ten sam profil VPN zapewnia Państwu dostęp do nowej wersji usługi aktualizacji (testowej i produkcyjnej). 

Czy jeżeli mój login VPN nie zawiera frazy @VPN-SZPRG-aktualizacja to czy będę mógł wywołać nową wersję testowej usługi aktualizacji?

Nie. Dostęp do nowej wersji testowej i produkcyjnej usługi aktualizacji jest możliwy tylko dla loginu zawierającego frazę @VPN-SZPRG-aktualizacja np. jan.kowalski@VPN-SZPRG-aktualizacja

Na potrzeby testowania nowej wersji usługi otrzymałem dostęp do testowej usługi aktualizacji. Jakie gminy mogę aktualizować?

Zakres uprawnień jest taki sam jak dotychczas na środowisku produkcyjnym. Np. na środowisku produkcyjnym dysponent danych miał uprawnienia do aktualizacji gminy A i B. Te same gminy dysponent danych może aktualizować na środowisku testowym nowej wersji usługi.